Niedoczas – sytuacja, gdy jednemu z graczy zostanie bardzo mało czasu na zegarze podczas rozgrywania partii. Najczęściej zdarza się podczas ostatniej fazy gry, gdy zawodnik zużył wcześniej sporo czasu do namysłu na znalezienie najlepszych kontynuacji i planów gry. Groźba przegrania partii przez przekroczenie czasu do namysłu powoduje w takiej sytuacji nerwowość i podatność na popełnienie dużych błędów nawet wśród arcymistrzów światowej klasy.