(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.)

Hetman
Hetman

Hetman – najsilniejsza figura szachowa (ale nie najważniejsza – patrz król), zaliczana do figur ciężkich, poruszająca się i bijąca o dowolna ilość pól po liniach prostych i przekątnych (ale nie mogąca przeskakiwać innych figur). Hetman często jest nazywany (niepoprawnie): królową, królówką, damą.Początkowo każdy z graczy posiada jednego hetmana, stojącego na polu d1 (u białych) lub d8 (u czarnych). Z uwagi na możliwość promocji pionków, w trakcie gry, na szachownicy może pojawić się o wiele więcej hetmanów.

We wcześniejszych odmianach szachów (szatrandż, średniowieczne szachy europejskie) hetman był o wiele słabszą figurą, mogąc poruszać się tylko o jedno pole na ukos. Jego rola wzrosła po stopniowych zmianach zachodzących w przepisach i regułach gry szachowej w XV w.

Hetman wśród innych figur
Hetman wśród innych figur