Fianchetto – flankowe (boczne) wyprowadzenie gońca, tj. na pola g2 lub b2 u białych oraz pola g7 lub b7 u czarnych. Nazwa pochodzi od słowa "bianco" czyli "bok". Idea była popularna już w najstarszych odmianach szachów (w Indiach – stąd występuje w otwarciach indyjskich), jest podstawą takich debiutów jak (m. in.) obrona królewsko-indyjska, obrona hetmańsko-indyjska, obrona Grunfelda czy partia katalońska. Zaleta manewru fianchetta jest rozwinięcie gońca na długą przekątną i stworzenia dobrej ochrony króla po roszadzie. Wadą – strata aż 2 temp na wyprowadzenia gońca.