Chorągiewka – element tarcz analogowego zegara szachowego wskazujący końcową część czasu do namysłu.

Zegary analogowe są tak skonstruowane, że gdy pozostanie już mało czasu do namysłu (z reguły mniej niż 5 minut), chorągiewka zaczyna stopniowo podnosić się. Będący w niedoczasie gracz jednym ruchem oka jest w stanie zauważyć to zjawisko – stanowi to swego rodzaju ostrzeżenie o kończącym się czasie. Tzw. „opadnięcie chorągiewki” oznacza upływ czasu i przegraną.


Chorągiewka na zegarze szachowym
Chorągiewki na zegarze analogowym GARDE

Podnoszenie się chorągiewki

Na obrazie obok przedstawiony jest klasyczny analogowy zegar. Na lewej tarczy możemy zobaczyć podniesioną chorągiewkę – oznacza to, iż graczowi pozostały zaledwie 2 minuty do namysłu. Na prawej tarczy chorągiewka nie podniosła się jeszcze – temu zawodnikowi pozostało 10 minut.