Białe – jeden z dwóch kolorów bierek w szachach klasycznych (obok czarnych), a także jeden z wielu kolorów w innych odmianach szachów (takich jak szachy dla trzech czy też szachy czteroosobowe).

Jako „Białe” lub „Biały” określa się również skrótowo gracza grającego białym kolorem bierek, podczas komentowania partii szachowej (np. w zdaniu „Białe próbują przechwycić inicjatywę manewrem gońca z pola d3 na a6”).

Zgodnie z zasadami grający białymi zawsze rozpoczyna rozpoczyna grę (partię) szachową.