Wzorowy mat – pozycja, w której każde pole ucieczki matowanego króla jest atakowane tylko raz (przez bierkę strony matującej) lub też znajduje się na nim bierka strony matowanej. Na szachownicy nie ma zbędnych figur (tzn. takich, które nie biorą udziału w matowaniu).

Wzorowy mat jest jednym z motywów kompozycji szachowej. Zobacz też: czysty mat, ekonomiczny mat, wzorowy pat.