Słaba promocja

Słaba promocja – promocja pionka na inną figurę niż hetmana.

Na ogół jest ruchem słabszym i w praktyce występuje niezmiernie rzadko. Bardzo często jednak stanowi motyw występujący w szachowej kompozycji.

 

Podobne Post