gambit – debiut szachowy, w którym jedna ze stron poświęca bierkę (najczęsciej piona) aby w zamian uzyskać inne korzyści, np.: szybszy i łatwiejszy rozwój figur, otwartą linię, przekatną lub przestrzeń, odsłonięcie pozycji króla, którego można później atakować. Nazwa pochodzi o włoskiego słowa "gambetto" i zwrotu "dare il gambetto", czyli "podstawić nóżkę" (użyte zostało po raz pierwszy przez hiszpańskiego szachistę Ruy Lopeza i dotyczyło Gambit Damiano).

Jeżeli strona przeciwna przyjmie ofiarę, mamy do czynienia z gambitem przyjętym. Jeżeli zaś odrzuci – z gambitem nieprzyjętym. Istnieją też debiuty, w których strona przeciwna, w odpowiedzi na gambit, sama dokonuje poświecenia – powstaje wówczas kontrgambit. Kontrgambitu czasem również zaliczane są do gambitów.

Najważniejsze gambity (w tym kontrgambity)