(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.)

Debiuty zamknięte – debiuty rozpoczynające się od posunięcia innego niż 1. e4, np. 1. d4, 1. Sf3, 1. c4.


Najważniejsze debiuty zamknięte