Debiut "na ręku" – określenie na otwarcie szachowe, w którym białe grają debiut (obronę) stosowany normalnie przez czarne. W związku z pierwszeństwem posunięcia białe mają w takim wypadku jedno tempo więcej. Przykładem może być obrona francuska (wariant wymienny), partia angielska (wariant 1. c4 e5) lub otwarcie królewsko indyjskie.