Debiut gońca – debiut powstający po posunięciach 1.e4 e5 2.Gc4 (kod ECO C23-C24). Popuarny był w początkowym okresie rozwoju szachów europejskich. Pojawił się już w „Rękopisie Getyńskim”; znali go Lucena i Ruy Lopez. Zdobył popularność w XIX w., po analizach Philidora, stracił ją później, gdy K. Janisch oraz inni rosyjscy szachiści znaleźli znakomite szanse dla czarnych po odpowiedzi 2… Sf6. Obecnie bardzo rzadko stosowany jest w turniejach najwyższej rangi.