Debiut centralny

Debiut centralny – nazywany też niekiedy (niewłaściwie, gdyż biały nic nie ofiarowuje) gambitem centralnym lub gambitem środkowym – debiut z grupy debiutów otwartych (Kod ECO C21-C22), powstający po posunięciach 1.e4 e5 2.d4 ed4 3.H:d4.

Debiut centralny charakteryzuje się szybkim wprowadzeniem białego hetmana do centrum, co jest zasadniczo niezgodne z zasadą debiutową mówiącą o nie wyprowadzaniu zbyt wcześnie ciężkich figur do gry. Czarne uzyskują możliwość zdobycia dodatkowego tempa ruchem atakującym białego hetmana 3… Sc6. Pomimo wszystko, debiut ten jest uznany za “pełnoprawny”, choć rzadko stosowany był w poważnych międzynarodowych turniejach szachowych.

Transpozycje do innych debiutów

Jeżeli białe nie odbiją w trzecim ruchu piona hetmanem, gra może przejść do bardzo ostrego gambitu północnego (1.e4 e5 2.d4 ed4 3.c3 dc3 4.Gc4 cb2 5.G:b2) lub też gambitu środkowego (1.e4 e5 2.d4 ed4 3.Gc4)

 

Podobne Post