Wartość bierek

Wartość bierek (wartość figur) – siła, moc bojowa figur i pionów szachowych, wynikająca z ich możliwości ruchu. Najczęściej rozumie się przez nią wartość materialną (absolutną, względną) lub pozycyjną bierek. Wartość materialna bierek szachowych Figury i piony...

Strategia

Strategia – forma walki w szachach opierająca się na tworzeniu dalekosiężnych planów uwzględniająca ocenę pozycji szachowej i jej elementów. Strategia rozróżnia różne formy przewagi, zarówno materialnej (np. przewaga jakości) jak i pozycyjnej (np. opanowanie...

Rekompensata

Rekompensata – w ogólności uzyskanie korzyści (materialnych lub pozycyjnych) w zamian za poniesione straty (materialne lub pozycyjne). Mamy w związku z tym do czynienia z kilkoma rodzajami rekompensat. Rekompensata materialna Jest to rekompensata materialna za...

Przewaga

(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.) Przewaga – posiadanie lepszej pozycji, lepszych szans na wygraną w partii szachowej. Rodzaje i typy przewagi w szachach Przewaga materialna Przewaga dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: przewagę...

Przestrzeń

Przestrzeń – w szachach to: w ogólności cała powierzchnia szachownicy, tj. 64 pola w sensie strategicznym element pozycji (przewaga strategiczna) dający graczowi swobodę w manewrach (przestawianiu) swoich bierek. Przestrzenią może być centrum, część skrzydła lub...

Plan

Plan – strategiczny zamysł, idea w szachach, konstruowany w celu osiągnięcia korzyści (materialnych lub pozycyjnych), a w efekcie wygrania lub (w przypadku gorszej pozycji) zremisowania partii. W partiach graczy turniejowych plany (zarówno w ataku jak i obronie)...