Strategia – forma walki w szachach opierająca się na tworzeniu dalekosiężnych planów uwzględniająca ocenę pozycji szachowej i jej elementów.

Strategia rozróżnia różne formy przewagi, zarówno materialnej (np. przewaga jakości) jak i pozycyjnej (np. opanowanie centrum, przewaga przestrzeni, lepsza struktura pionkowa). W przeciwieństwie do taktyki, która opiera się na szybkich, kilkuposunięciowych manewrach (kombinacjach), w których decyduje dokładne liczenie wariantów, strategia oznacza plan bardziej ogólnej, długofalowej walki.