Plan – strategiczny zamysł, idea w szachach, konstruowany w celu osiągnięcia korzyści (materialnych lub pozycyjnych), a w efekcie wygrania lub (w przypadku gorszej pozycji) zremisowania partii.

W partiach graczy turniejowych plany (zarówno w ataku jak i obronie) posiadają na ogół obydwoje gracze. Ich starania ścierają się ze sobą prowadząc do strategicznej i taktycznej walki na szachownicy. Na ogół plany są dosyć odległe, lecz do realizacji wymagają liczenia wariantów już od pierwszego posunięcia.

Przykładami planów strategicznych mogą być: atak na osłabionego króla, atak pionkami na skrzydle hetmańskim w celu otworzenia linii i stworzenia słabego izolowanego piona u przeciwnika, zajęcie ważnej placówki (pola) w centrum przez skoczka.

W partiach graczy początkujących plany są bardzo proste i ograniczają się najczęściej do prostych motywów taktycznych, np. zabicia figury przeciwnika, dania ma królowi na ósmej linii, doprowadzenia pionka do pola przemiany.