Przepisy szachowe (przepisy gry w szachy) – przepisy dotyczące gry w turniejach, meczach oraz innych wydarzeniach szachowych.

Określane są z jednej strony za pomocą przepisów Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE), z drugiej zaś doprecyzowywane przez przepisy właściwe dla danego kraju.

W Polsce wyznacza je Polski Związek Szachowy (PZSzach). A więc szachistów w Polsce obowiązują przepisy FIDE oraz kodeksu PZSzach.

Aktualne przepisy dostępne na stronie Polskiego Związku Szachowego.