Bicie – w szachach oznacza zdjęcie figury przeciwnika z szachownicy i zastąpienie jej własną figurą. Każda z bierek (figur i pionów) danego koloru może zbić dowolną figurę przeciwnika za wyjątkiem króla. Król nie może zostać zabity, a jeżeli stanąłby pod biciem oznacza to, że albo został wykonany nieprawidłowy ruch (patrz też: szach) albo też na szachownicy powstał mat, wówczas jednak partia zostaje natychmiast zakończona. W przypadku mata króla nie zbija się. Bicie w szachach, w przeciwieństwie do innych gier, takich jak np. warcaby, nie jest obowiązkowe.


Zapis bicia w partii szachowej

Bicie w notacji szachowej zapisuje się za pomocą symbolu „:” lub „x”, a w przypadku pionów (patrz: algebraiczna notacja) można pominąć ten znak, np.


Przykłady bicia