Zadanie szachowe – problem szachowy do rozwiązania, na ogół element treningu szachowego bądź treść kompozycji szachowej. Zadania mogą dotyczyć różnych elementów gry szachowej, ale ich zadaniem jest na ogół pomoc w lepszym zrozumienie szachów przez rozwiązującego i wspomożenie rozwoju jego siły gry.

Podział zadań szachowych

Ze względu na dziedzinę dzielimy zadania na:

  1. Zadania taktyczne, mające na celu danie mata bądź osiągnięcie przewagi materialnej
  2. Zadania strategiczne, których celem jest najczęściej zdobycie przewagi pozycyjnej, właściwa ocena pozycji, znalezienie planu strategicznego
  3. Kompozycje szachową, stanowiącą osobną dziedzinę szachową – zadania są komponowane (wymyślane) a ich cel jest bardzo różnorodny, np. danie mata w n posunięciach, mat pomocniczy, samomat
  4. Zadania debiutowe
  5. Zadania z gry końcowej
  6. Zadania praktyczne, polegające na odgadnięciu posunięcia, wariantu lub planu gry z konkretnej partii turniejowej, najczęściej znanych arcymistrzów
  7. Zadania z analizy wstecznej – odgadnięcie w jaki sposób powstała dana pozycja, jakie ruchy nastąpiły wcześniej – patrz analiza wsteczna