Pozycja – dana sytuacja, położenie (rozmieszczenie) figur na szachownicy.

Pozycja na szachownicy zmienia się po każdym wykonanym ruchu. Można ją również zapisać za pomocą diagramu szachowego lub notacji szachowej.

Klasyfikacja i nazewnictwo pozycji

Pozycja początkowa (wyjściowa)

Jest to pozycja powstająca po ułożeniu wszystkich bierek, przed rozpoczęciem partii (gry).

Pozycja otwarta

Pozycja, w której występuje wiele otwartych linii i przekątnych.

Pozycja zamknięta

Pozycja z dużą ilością zablokowanych pionów (np. z zablokowanym centrum pionowym)

Dobra pozycja

Pozycja korzystna dla danego gracza, który może posiadać przewagę materialną (większa wartość figur) lub pozycyjną.

Zła pozycja

Pozycja niekorzystna dla danego gracza.