Posunięcie (ruch) – w szachach przemieszczenie jednej lub dwóch bierek (w przypadku bicia, roszady lub promocji), wykonywane przez gracza (szachistę) na szachownicy.

Posunięcia wykonywane na szachownicy są tematem analiza przeprowadzanych w trakcie lub po partii, stosuje się rozbudowany system oceny słownej oraz symbolicznej posunięć – patrz Algebraiczna notacja.

Wyczekujące posunięcie (wyczekujący ruch)

Wyczekujący ruch to posunięcie nie zmieniające charakteru pozycji, mające na celu oddanie inicjatywy przeciwnikowi. Czasem jest to klucz do sukcesu, gdyż powstaje zugzwang (sytuacje w której przeciwnik grając cokolwiek – pogorszy swoją pozycję). Czasami jest to konieczność, gdyż gracz nie jest w stanie bardziej wzmocnić swojej pozycji. Kiedy indziej wyczekujące posunięcie może być etapem pasywnej obrony i jednoczesną metodą na poznanie planu przeciwnika.

Kontrolne posunięcie (kontrolny ruch)

Posunięcie, które jest wykonywane jako ostatnie przed kontrolą czasu (np. czterdzieste). Jego nie wykonanie (wykonanie posunięcia oznacza również konieczność zdążenia naciśnięcia dźwigni zegara szachowego) oznacza przegranie partii przez przekroczenie czasu do namysłu. W szachach klasycznych często występowały sytuacje, iż na skutek niedoczasu i nerwów mu towarzyszących kontrolne posunięcie okazywało się posunięciem przegrywającym.