Idea pojęcia oznaczające:

    1) ogólnie w szachach: pomysł, koncepcja, plan zawodnika w partii – może mieć charakter taktyczny, strategiczny, debiutowy lub też inny,
    2) w kombinacjach: jeden z trzech elementów idea-temat-kombinacja
    3) w kompozycji szachowej (problemistyce): pomysł autora zadania, któremu podporządkował rozmieszczenie bierek, nazywana też tematem zadania, np. tempo, przesłona, mała promocja