Szybki kurs nauki gry w szachy

Encyklopedia szachowa to projekt powstały z pasji do królewskiej gry, Staramy się regularnie dodawać nowe szachowe hasła i gromadzimy pomysły, aby stworzyć kompendium wiedzy szachowej przydatne wszystkim szachistom pragnącym poszerzyć wiedzę szachową i zaspokoić swoją ciekawość. Należy jednak pamiętać, że wciąż jest to projekt w fazie rozwoju, któremu do ideału wiele brakuje.

Jeśli jesteś miłośnikiem szachów tak jak my i masz jakieś sugestie lub chciałbyś przyczynić się do rozwoju encyklopedii szachowej (zaproponować hasło, poszerzyć te już istniejące albo znalazłeś jakiś błąd) zapraszamy Cię do kontaktu poprzez nasz adres mailowy: kontakt@szachmat.com

Skrzydło hetmańskie – określenie na połowę szachownicy znajdującą się po stronie hetmanów, tj. prostokąt o wierzchołkach złożonych z pól: d1, a1, a8, d8. Razem ze skrzydłem królewskim, tworzą powierzchnię całej szachownicy.

Skrzydło królewskie – określenie na połowę szachownicy znajdującą się po stronie króli, tj. prostokąt o wierzchołkach złożonych z pól: h1, h8, e8, e1. Razem ze skrzydłem hetmańskim, tworzą powierzchnię całej szachownicy.

Słaba promocja – promocja pionka na inną figurę niż hetmana. Na ogół jest ruchem słabszym i w praktyce występuje niezmiernie rzadko. Bardzo często jednak stanowi motyw występujący w szachowej kompozycji.  

Strategia – forma walki w szachach opierająca się na tworzeniu dalekosiężnych planów uwzględniająca ocenę pozycji szachowej i jej elementów. Strategia rozróżnia różne formy przewagi, zarówno materialnej (np. przewaga jakości) jak i pozycyjnej (np. opanowanie centrum, przewaga pr

„Strefa rozgrywek“ oznacza kompleks pomieszczeń, w których odbywa się turniej lub inna impreza szachowa. Elementy wchodzące w skład „strefy rozgrywek” Przepisy określają, że: „Strefa rozgrywek obejmuje: wydzielone salę gry, pokoje do odpoczynku, sanitariaty, wydziel

Symultana (gra jednoczesna, seans gry jednoczesnej, symultanka) – gra pomiędzy jednym zawodnikiem (symultanistą), a wieloma przeciwnikami, rozgrywana na wielu (czasem tysiącach) szachownicach. W wyjątkowym sytuacjach gra wielu zawodników, z których każdy ma wielu przeciwników (symulta

Szach – sytuacja w szachach, w której król jednej ze stron znajduje się w polu działania bierki przeciwnika (jest zagrożony biciem w następnym posunięciu). Strona szachowana ma obowiązek natychmiastowego zlikwidowania zagrożenia. Może to zrobić na jeden niżej wymienionych trzech sp

Szach z odsłony (odkryty szach) – posunięcie w szachach, w którym jedna bierka poruszając się odsłania figurę atakującą króla.

Szachista (gracz szachowy, zawodnik) 1. Określenie na gracza grającego w szachy, niezależnie od posiadanego poziomu gry. W oficjalnych zawodach (turniejach, meczach) wszystkich szachistów obowiązują przepisy ustanowione przez Międzynarodową Federację Szachową FIDE. 2. „Szachista&#8

(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.) Szachy – turowa gra strategiczna, obecnie jedna z najbardziej popularnych gier umysłowych na świecie, zwana też „królewską grą”, z uwagi na swoją historię i prestiżowy charakter. Gra w szachy w swej kla

(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.) Szachy Fischera (zwane również szachami 960) – odmiana szachów, w której zawodnicy przed rozpoczęciem gry losują ustawienie figur. Nazwa szachy 960 wzięła się z faktu, iż możliwych początkowych ustawień bierek

Szachy podróżne – szachy przeznaczone (i przystosowane) konstrukcyjnie do podróży. Najczęściej posiadają składaną na pół szachownicę lub osobne pudełko (kasetkę), w którego środku znajdują się bierki szachowe z wbudowanym magnesem lub też z kołeczkami, które pasują do dzi

Tabela kojarzeń: tabela zawierająca kojarzenia zawodników danej rundy w turnieju szachowym; tabela używana w systemach gry kołowej, z góry określająca, którzy zawodnicy (oraz jakim kolorem) grają ze sobą w każdej z rund. Tabele kojarzeń dla systemów kołowych są umieszczane w przepisa

Tabela turniejowa – ogólna nazwa na tabele szachowe używane podczas turniejów szachowych. Tabela turniejową może być np. tabela kojarzeń, tabela wyników indywidualnych, tabela wyników drużynowych, tabela postępów.

Tabela wyników – tabela turniejowa, pokazująca wyniki (indywidualne lub drużynowe) w turnieju szachowym, tj. sumę zdobytych punktów, punktację dodatkową (np. punktację pomocniczą Bucholza, progres), miejsce, ranking, klub zawodnika itp.

Tablica demonstracyjna (szachownica demonstracyjna) – akcesorium szachowe do prezentowania partii oraz przydatne w celach szkoleniowych, najczęściej w postaci dużej szachownicy metalowej (blaszanej) z wbudowanym magnesem, szachownicy plastikowej bądź materiałowej oraz kompletem pasujący

(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.) Taktyka szachowa– forma walki szachowej opierająca się na szybko przeprowadzanych uderzeniach, kombinacjach i motywach taktycznych. W przeciwieństwie do strategii, nie są to dalekosiężne, ogólne plany, tylko konkretn

Tempo – w szachach można oznaczać różne pojęcia. 1. Z uwagi na turowy charakter królewskiej gry, odpowiednik najmniejszej jednostki czasu, co w praktyce oznacza ruch jednej ze stron (tzw. półruch). Tempo ma ogromne znaczenie zwłaszcza w pozycjach otwartych, o charakterze taktycznym, g

(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.) Tigran Petrosjan – (orm. Տիգրան Պետրոսյան, ros. Тигран Вартанович Петросян), „żelazny Tigran”, ur. 17 czerwca 1929 w Tbilisi, zm. 13 sierpnia 1984 w Moskwie – szachista

Trening – podstawowa metoda rozwoju umiejętności szachisty, obok gry praktycznej. Nazwa pochodzi z nazewnictwa w sporcie i rozumie się przez nią ćwiczenie organizmu w celu osiągnięcie maksimum wydajności i sprawności w nadchodzących zawodach. W szachach trening oznacza przede wszystk

Trzychodówka – w kompozycji szachowej zadanie, w którym białe zaczynają i dają czarnym mata w trzecim posunięciu. Trzychodówki dają o wiele większe możliwości realizowania ciekawych, skomplikowanych tematów niż dwuchodówki.

(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.) Turniej – rozgrywki, zawody szachowe, w których ścierają się szachiści pragnąc osiągnąć jak najlepszy rezultat. Turniej może być przeznaczony dla graczy o różnych poziomie zaawansowania i może też mieć róż

Walkower – zwycięstwo bez gry dla zawodnika lub drużyny na skutek nie stawienia się na partię przeciwnika lub innych okoliczności przewidzianych przepisami (np. zbyt duże spóźnienie przeciwnika, brak prawa, licencji do gry).

Wariant – pojęcie oznaczające: 1) debiut lub fragment debiutu szachowego, tj. kilka lub kilkanaście pierwszych posunięć opracowanych teoretycznie. Warianty debiutowe najczęściej posiadają własną nazwę, np. wariant Botwinnika w obronie słowiańskiej. 2) ciąg ruchów w dowolnym etap

„Wiecznie zielona partia” (ang. „Evergreene game”, niem. „Immer grune Partie”) – partia rozegrana przez Adolfa Anderssena z Jeanem Dufrense w 1852r. (niektóre źródła podają rok 1853) w Berlinie, zakończona efektownym zwycięstwem Anderssena po serii e

Wieczny szach – sytuacja, w której jeden z graczy nieustannie szachuje króla przeciwnika, a ten nie może temu w żaden sposób zapobiec. Rezultatem partii jest wówczas remis. Wieczny szach jest często elementem kombinacji szachowych w celu uzyskaniu remisowego wyniku i stanowić może ost

Wielochodówka – zadanie szachowe, w którym białe dają mata w większej niż trzy liczbie posunięć. Wielochodówki, z uwagi na liczbę możliwości (wariantów), posiadają bogatą tematykę i są w kompozycji szachowej, obok studiów, najtrudniejszym typem problemów do rozwiązania. Zad

Wieża – jedna z figur ciężkich w szachach (obok hetmana) oznaczana symbolem W w notacji szachowej i symbolem graficznym: „♖„. Wieża porusza się i zbija wyłącznie po liniach poziomych czyli po rzędach i kolumnach. Na początku partii każdy z zawodników dysponuje dwoma w

(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.) Kapitan William Davies Evans (ur. 27 stycznia 1790 w Pembroke, zm. 3 sierpnia 1872 w Ostendzie) – walijski marynarz, wynalazca i szachista. Twórca popularnego i oryginalnego debiutu – gambitu Evansa.

Wolny pion (wolny pionek)  – pion, na którego drodze (tzn. na jego linii oraz liniach przylegających) nie stoją żadne inne pionki strony przeciwnej. Można go zatem zatrzymać tylko i wyłącznie przy pomocy figur (bijąc lub blokując go). Wolne pionki bardzo często mogą decydować o

Wygrana – w szachach to: 1. Zwycięstwo. Może być osiągnięte na kilka sposobów: zawodnik dał mata przeciwnikowi przeciwnik poddał partię przeciwnik przekroczył czas do namysłu lub wykonał nieprawidłowe posunięcie (w zależności od rodzaju gry i tempa rozgrywanej partii) sędzia

Wygrywające posunięcie (wygrywający ruch) – posunięcie prowadzące do wygranej, najczęściej błyskotliwe zagranie taktyczne, choć może to być również tzw. „ciche posunięcie”. Warto dodać, że wygrywające posunięcie nie zawsze musi być obiektywnie najlepszym posunię

Wymiana – w szachach oznacza: 1. Zabicie bierki przeciwnika w zamian za utratę własnej bierki (tego samego rodzaju – np. wieży za wieżę). Może służyć celom strategicznym, np. wymianie aktywnej figury za pasywną 2. Stracenie bierki z zamian za zbicie bierki (lub bierek) o innej

Wyrównanie – oznacza: 1) Osiągnięcie równowagi materialnej i pozycyjnej z uprzednio gorszej pozycji, tj. zniwelowanie przewagi przeciwnika, 2) Zrównanie szans w początkowej fazie partii (debiucie) przez czarne. Przyjmuje się, że czarne zaczynając grę z jednym ruchem mniej, mają niec

Wzorowy mat – pozycja, w której każde pole ucieczki matowanego króla jest atakowane tylko raz (przez bierkę strony matującej) lub też znajduje się na nim bierka strony matowanej. Na szachownicy nie ma zbędnych figur (tzn. takich, które nie biorą udziału w matowaniu). Wzorowy mat je

Wzorowy pat pozycja, w której każde pole wokół patowanego króla jest atakowane tylko raz (przez bierkę strony przeciwnej) lub też znajduje się na nim bierka strony zapatowanej. Na szachownicy nie ma zbędnych figur (tzn. takich, które nie uczestniczą w patowaniu). Zobacz również: wzor

Zadanie szachowe – problem szachowy do rozwiązania, na ogół element treningu szachowego bądź treść kompozycji szachowej. Zadania mogą dotyczyć różnych elementów gry szachowej, ale ich zadaniem jest na ogół pomoc w lepszym zrozumienie szachów przez rozwiązującego i wspomożenie

Zapis partii, zapis partii szachowej – oznacza: 1) Zapis przebiegu gry szachowej za pomocą notacji szachowej. 2) Dokument w postaci drukowanego blankietu (ewentualnie posiadający formę elektroniczną), na którym zapisane są posunięcia wykonane w czasie partii – ruch po ruchu. W tur

Zapisane posunięcie – dawniej (gdy dopuszczane było przerywanie i odkładanie partii szachowej) jawne lub tajne posunięcie zapisane przez zawodnika będącego na posunięciu na formularzu (blankiecie) specjalnie do tego przeznaczonym. Zapis posunięcia zawsze musiał odbywać się w obecn

Zasada 50 posunięć (prawo 50 posunięć, zasada 50 posunięć bez bicia i ruchu pionem) – zasada panująca w szachach mówiąca, iż jeśli przez 50 posunięć nie wykonano żadnego bicia, ani też ruchu pionem, orzekany jest remis (na wniosek zawodnika). W przypadku wykonania bicia lub ruch

Zawodnik – gracz, szachista biorący udział w turnieju lub meczu szachowym.

Zegar szachowy – urządzenie mechaniczne lub elektroniczne służące do odmierzania czasu podczas gry w szachy (używane również do innych gier np. warcabów, go lub scrabble). Składa się z dwóch mechanizmów (dwóch tarcz w przypadku zegarów mechanicznych lub dwóch wyświetlaczy w prz

Zeitnot – (od niemieckich słów „zeit” i „not” – dosł. „brak czasu”) niedoczas. Pojęcie używane często w literaturze szachowej bez przetłumaczenia. Słowem „zeitnot” nazywa się również symboliczny, graficzny znak niedoczasu: ⊕.

Zugzwang – sytuacja w szachach, w której strona będąca na posunięciu zostaje zmuszona do wykonania przegrywającego ruchu („sytuacja bez wyjścia”). Zugzwang jest rzadkim gościem turniejowych partii i pojawia się wówczas zwykle dopiero w końcowej fazie gry.

Związanie – motyw taktyczny, sytuacja, w której dana bierka nie może się poruszyć (ponieważ odsłoniłaby króla – tzw. związanie bezwgzlędne bądź po jej ruchu grający poniósłby znaczne straty (najczęściej materialne, tzw. związanie względne. Związanie jest bardzo czę

(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.) „Żywe szachy”, „szachy żywe”, „szachy na żywo”  czy też „ludzkie szachy” – forma szachów polegająca na rozgrywaniu partii przy pomocy ludzi przebrany

Lista haseł