Czteroosobowe szachy

Czteroosobowe szachy (szachy dla czterech) – odmiana szachów, w której uczestniczy czterech graczy.

Szachy czteroosobowe rozgrywane są na niestandardowej szachownicy, o łącznej liczbie 160 pól (4 prostokąty po 24 pola dla każdego z zawodników oraz część środkowa szachownicy o standardowych rozmiarach 64 pól). Istnieją 2 podstawowe warianty gry:

    1. każdy z graczy gra przeciwko wszystkim pozostałym – ten rodzaj gry ma burzliwy i nieprzewidywalny charakter, często dochodzi o szybkiego wyeliminowania jednego z graczy przez atak typu „trzech na jednego”
    2. gracze grają drużynowo , czyli 2 osoby przeciwko 2 pozostałym – przykładem może być gra białych oraz czerwonych przeciwko czarnym i niebieskim. Każdy z graczy może grać jedynie figurami w swoim kolorze, jednakże przy określaniu mata bierze się pod uwagę wszystkie figury posiadane przez daną drużynę. Przykładowo, czerwona figura może szachować czarnego króla, a niebieska odcinać mu drogę ucieczki.

W obydwu wersjach gracze wykonują ruchy naprzemiennie, wg ruchu wskazówek zegara. W wersji drużynowej gracze tej samej drużyny muszą siedzieć naprzeciwko siebie, aby nie wykonywać ruchu bezpośrednio po sobie.

Sklep jest czasowo nieczynny. Zamówienia nie są realizowane. Jeżeli zależy Państwu szczególnie na jakimś produkcie, prosimy o wysłanie wiadomości na adres kontakt@szachmat.com Zamknij